รถติด มีการทำงาน "ซ่อมผิวถนน" ทล.346 รังสิต-ปทุมธานี ก่อนขึ้นสะพานปทุมธานี 1

05 ธ.ค. 2564 | 13:20:31
งานจราจร สภ.สวนพริกไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ กรณีแขวงทางหลวงปทุมธานี จะดำเนินการซ่อมแซมถนน ทล.346 (รังสิต-ปทุมธานี) ขาเข้า ปทุมธานี ก่อนขึ้นสะพานปทุมธานี 1

วันนี้ 5 ธ.ค.64 การซ่อมบำรุงถนน ทล.346 (รังสิต-ปทุมธานี) ขาเข้าปทุมธานี บริเวณก่อนขึ้นสะพานปทุมธานี 1 ระยะทางประมาณ 500 เมตร แขวงทางหลวงฯ แจ้งว่าจะใช้เวลา ดำเนินการฯ ประมาณ 7 วัน
  
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง และวางแผนก่อนออกเดินทาง ในช่วงระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว  
Share this: