"เยอรมนี" ถอน "ไทย" ออกจากประเทศเสี่ยงสูงโควิด19 มีผล 5 ธ.ค.64 คนที่เดินทางจากไทย ไม่ต้องกักตัว

05 ธ.ค. 2564 | 11:06:52
"เยอรมนี" ถอน "ไทย" ออกจากประเทศเสี่ยงสูงโควิด19 มีผล 5 ธ.ค.64 คนที่เดินทางจากไทย ไม่ต้องกักตัว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลินแจ้ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนำรายชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง (High Risk Area) โควิด19 มีผลตั้งแต่วันนี้ 5 ธ.ค. 2564 ทำให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าเยอรมนี และไม่ต้องทำการกักตัว แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

1.ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนเดินทาง

1.1ผลการตรวจหาเชื้อฯ เป็นลบ แบบ PCR Test (ไม่เกิน 72 ชม.) หรือ Antigen Test (ไม่เกิน 48 ชม.) หรือ
1.2ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ (ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
1.3หลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน เฉพาะ BioNTech/ Pfizer, Moderna, AZ และ J&J ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิดดังกล่าวแล้ว 1 โดส

2.ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ เว้นแต่ ผู้เดินทางจากประเทศไทยเป็นพลเมือง หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมือง หรือผู้มีถิ่นนักในประเทศสมาชิกอียูหรือเชงเก้น หรือผู้เดินทางได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน (เฉพาะ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ และ J&J) ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โดส สามารถเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน  
Share this: