กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : 4 ธันวาคม 2564

04 ธ.ค. 2564 | 15:34:29
สร้างทางเชื่อมเข้าออกโครงการบ้านเอื้ออาทร แล้วทำให้น้ำท่วมบ้านประชาชน ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยครับ !!
สัมภาษณ์ ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 3 สำนักงานศาลปกครอง                                      
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25น.  - 15.45 น.
​              

 
Share this: