บช.น. พร้อมอำนวยการจราจรโดยรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 5 ธันวาคม 2564

04 ธ.ค. 2564 | 12:53:04
พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร  จินตกานนท์ รอง ผบช.น./ รองโฆษก บช.น. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 บช.น. ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 12.00 น. ดังนี้
 1. จุดปิดการจราจร 
1.1) ถ.ศรีอยุธยา  (แยกเสาวนีย์- แยกวัดเบญจ)
2. เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง
4.1) ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกพาณิชยการ)2.2) ถ.พระราม 5 (แยกพาณิชยการ – แยกวัดเบญจ)
3. เส้นทางแนะนำประชาชน
ทิศเหนือ
-  ถ.สุโขทัย /ถ.ราชวิถี/สะพานซังฮี้ 
ทิศใต้
-  ถ.กรุงเกษม /ถ.หลานหลวง/ ถ.วรจักร/ ถ.บำรุงเมือง /ถ.เจริญกรุง /สะพานพระพุทธยอดฟ้า /สะพานพระปกเกล้า
ทิศตะวันออก
-  ถ.พระราม 6 /ถ.พญาไท / ถ.เพชรบุรี/ ถ.พระราม 1
ทิศตะวันตก
- ถ.สามเสน /ถ.นครราชสีมา /ถ.วิสุทธิกษัตริย์  /ถ.ราชดำเนิน /สะพานพระราม 8 /สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
4. จุดจอดรถยนต์ และ รถShuttle bus รับ-ส่ง ประชาชน จำนวน 6 จุด
    4.1 จุดจอดรถยนต์ และ มีรถShuttle bus จำนวน 2 จุด
   
- สโมสรทหารบก (ถ.วิภาวดีรังสิต) สามารถจอดรถยนต์ได้ 350 คัน 
   - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สามารถจอดรถยนต์ได้ 320 คัน
    4.2 จุดจอดรถShuttle bus รับ-ส่ง  จำนวน 4 จุด
  - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามศุภชลาศัย
  - วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
5. จุดตรวจ ATK จำนวน 2 จุด
5.1) โรงเรียนราชวินิตมัธยม (ถ.พิษณุโลก)
5.2) กรมทางหลวง (ถ.ศรีอยุธยา)

บช.น. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพิธีฯ ขอแนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจะเป็นการสะดวกกว่า ทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่การจัดงานพิธีฯ และพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรตามปกติ ขอแนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 
Share this: