ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ฉีดสูตร AstraZeneca ครบสองเข็ม

03 ธ.ค. 2564 | 07:19:22
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่3 สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (สูตร AA : AstraZeneca - AstraZeneca) ครบสองเข็ม โดยได้รับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จากทุกศูนย์ฉีด

วัคซีนที่จะได้รับเข็มที่ 3 เป็นชนิดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา (Pfizer/Moderna) ตามที่ศูนย์ฯ จะได้รับจัดสรรจากกรมควบคุมโรค

ลงทะเบียนผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือ เริ่มลงทะเบียน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

*อนึ่ง สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนสูตร AA ครบ2 เข็ม จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเดิม ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนจองคิวอีก เมื่อครบกำหนดวันที่สามารถรับเข็ม 3 ได้ ทางศูนย์ฯ บางซื่อจะทยอยส่ง sms แจ้งกำหนดมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ท่านเอง
#ฉีดวัคซีนโควิด19

Share this: