แผ่นดินไหว 7.0 แมกนิจูด บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา - อินเดีย

26 พ.ย. 2564 | 07:55:53
26 พ.ย.64 เมื่อเวลา 06.45 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด7.0 แมกนิจูด ลึกจากผิวดิน 10 กม. จุดศูนย์กลางพรมแดนประเทศเมียนมา - อินเดีย อยู่ห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 680 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย #แผ่นดินไหว
Share this: