ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,559 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย

26 พ.ย. 2564 | 07:47:08
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,559 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,543 ราย
- ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 225 ราย
- ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 752 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 39 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,066,023 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- หายป่วยกลับบ้าน 6,875 ราย
- หายป่วยสะสม 1,966,538 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,277 ราย
- เสียชีวิต 64 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: