ยอดโควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 202 ราย

26 พ.ย. 2564 | 07:15:32
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 202 ราย1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 22 ราย สะสม 1,742 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้
   1.1 ทหารเกณฑ์ 20 ราย
   1.2 ข้าราชการทหารเรือ 2 ราย

2. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 13 ราย สะสม 5,049 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,820 ราย

3. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
    5.1 เดินทางมาจาก กทม. 2 ราย
    5.2 เดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย
    5.3 เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ 1  ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    6.1 ในครอบครัว 46 ราย
    6.2 จากสถานที่ทำงาน 46 ราย
    6.3 บุคคลใกล้ชิด 8 ราย
    6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 3 ราย 

9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 53 ราย

Share this: