#91อัปเดต "ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 260 ล้านรายทั่วโลก" สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

26 พ.ย. 2564 | 05:33:56

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 05.00 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 260,212,372 ราย รักษาอาการดีขึ้น 235,171,827  ราย เเละเสียชีวิตสะสม 5,197,735 ราย 


1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 48,890,080 ราย เสียชีวิต 798,520 คน (เพิ่มขึ้น 275 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 34,544,882 ราย เสียชีวิต 466,980 คน (เพิ่มขึ้น 396 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 22,043,417 ราย เสียชีวิต 613,416 คน (เพิ่มขึ้น 77 คน) 
4. ประเทศ อังกฤษ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 10,021,497 ราย เสียชีวิต 144,433 คน (เพิ่มขึ้น 147 คน) 
5. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,468,189 ราย เสียชีวิต 269,057 คน (เพิ่มขึ้น 1,238 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 23 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,088,327 ราย (เพิ่มขึ้น 6,335 ราย) เสียชีวิต 20,579 คน (เพิ่มขึ้น 37 คน)   
 
Share this: