'กรมอนามัย' แนะ 6 ข้อปฏิบัติเข้มเลือกตั้ง อบต. ลดเสี่ยงโควิด-19

25 พ.ย. 2564 | 05:24:34
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,300 แห่งทั่วประเทศ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดไว้ ซึ่งหลายพื้นที่ยังพบสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
 
1) สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด
2) ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิ ในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา
3) ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามีอุณหภูมิ สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป
4) ควบคุมดูแล ให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5) จัดระยะห่างของผู้ที่มา ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน และ
6) ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

“ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทาง กลับภูมิลำเนา ในระหว่างเดินทางที่ต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือ และเมื่อเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย โดยใช้เวลา ให้น้อยที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19”


 

Share this: