ประนีประนอมยอมความ และตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดยสำนักงานอัยการสูงสุด : 23 พ.ย. 64

23 พ.ย. 2564 | 15:24:50
'ประนีประนอมยอมความ' 
พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น. - 15.40น.


Share this: