ประกาศ!! กปน.น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนมีนพัฒนาตัดถนนเสรีไทย คืนวันที่ 24 พ.ย. 2564

22 พ.ย. 2564 | 21:41:43
การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร และ 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนมีนพัฒนาตัดถนนเสรีไทย ในคืนวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยกลิ่นหอมรื่น ถึงซอยสีหบุรานุกิจ 14
• ถนนมีนพัฒนา ตั้งแต่ถนนเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ
• ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 9 ถึงซอยเสรีไทย 85
• ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 4 ถึงซอยเสรีไทย 72
• ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 9 ถึงซอยสวนสยาม 15
• ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 22 ถึงซอยสวนสยาม 30
• ซอยกาญจนาภิเษก 11/4 และ 11/5
การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android


Share this: