วันนี้(27 ต.ค.64) จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 297 ราย

27 ต.ค. 2564 | 07:12:21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงาน วันนี้ (27 ต.ค.64) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 297 ราย
1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 21 ราย สะสม 4,330 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,736 ราย
2. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ดีดีไลฟ์ หมู่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย
3. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท ไร่โกทอง คอนสตรัคชั่น  แอนด์เซอร์วิส จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 22 ราย
4. Cluster ที่พักคนงานก่อสร้าง ม.10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 5 ราย สะสม 5 ราย
5. Cluster แคมป์ก่อสร้าง บริษัท เมล่อนแอนด์เลม่อน ก่อสร้าง จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย
6. Cluster บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 39 ราย
7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 10 ราย
8. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    9.1 ในครอบครัว 103 ราย
    9.2 จากสถานที่ทำงาน 45 ราย
    9.3 บุคคลใกล้ชิด 14 ราย
    9.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 20 ราย 
11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 57 ราย


Share this: