วันนี้ (14 ต.ค.64) จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 447 ราย

14 ต.ค. 2564 | 07:06:37
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงาน วันนี้ (14 ต.ค.64) ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 447 ราย
1. Cluster  เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 8 ราย สะสม 1,227 ราย
   1.1 ทหารเกณฑ์ 7 ราย
   1.2 ข้าราชการทหารเรือ 1  ราย
2. Cluster แคมป์งานก่อสร้าง บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา 13 ราย สะสม 69 ราย
3. Cluster บริษัท CSSG  (Subcontract บริษัทในอำเภอพานทอง) 4 ราย สะสม 108 ราย
4. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 21 ราย
5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย
6. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
7. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
    7.1 จังหวัดนครราชสีมา 2 ราย
    7.2  กทม. 1 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
     8.1 ในครอบครัว 137 ราย
     8.2 จากสถานที่ทำงาน 82 ราย
     8.3 บุคคลใกล้ชิด 14 ราย
     8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 33 ราย
10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 114 ราย


Share this: