ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพูธที่ 13 ตุลาคม 2564 รวม 10,064 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย

13 ต.ค. 2564 | 07:49:22
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพูธที่ 13 ตุลาคม 2564 รวม 10,064 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,156 ราย
- ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 781 ราย
- ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 118 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 1,711,565 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- หายป่วยกลับบ้าน 10,988 ราย
- หายป่วยสะสม 1,587,917 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,168 ราย
- เสียชีวิต 82 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19
#COVID19
#โควิด19วันนี้

Share this: