​สรุปผลแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง

19 ก.ย. 2564 | 07:19:59
•แจก ATK แล้ว 83,780 ชุด 41,890 คน 

•ผ่านแอปเป๋าตัง 41,877 คน 

•ผ่าน อสม. 13 คน 

.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจ.. 

•กลุ่มที่มีอาการ 20,604 คน 

•พื้นที่เสี่ยง 38,143 คน 

•กลุ่มที่ใกล้ชิดผู้ป่วย 39,742 คน 

..ผลการตรวจ . 

•ประชาชนที่รับ ATK บันทึกผลแล้ว 3,388 ชุด 

•รอบันทึกผล 80,165 ชุด 

•พบผลบวก 35 คน (กทม. 26 คน, สมุทราปราการ 6 คน และนนทบุรี 3 คน)  

Share this: