ติดเชื้อเพิ่มอีก 926 ราย ยอดโควิด-19 จังหวัดชลบุรี

19 ก.ย. 2564 | 07:08:09
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ พบเพิ่มอีกจำนวน 926 ราย 1. Cluster กองนักเรียนจ่า นาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ 24 ราย สะสม 24 ราย 

2. Cluster เขตพื้นที่ทหาร อำเภอสัตหีบ 4 ราย สะสม 99 ราย 

3. Cluster ทหารเกณฑ์ผลัด 2/2564 อำเภอสัตหีบ 47 ราย สะสม 727 ราย 

4. Cluster บริษัท บุญชัยก๊าซสัตหีบ จำกัด อำเภอสัตหีบ 13 ราย สะสม 13 ราย 

5. Cluster บริษัท ซีเอสเอสจี กำจัด (Subcontract บริษัทในอำเภอพานทอง) อำเภอพานทอง 8 ราย สะสม 74 ราย 

6. Cluster บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพานทอง 4 ราย สะสม 9 ราย 

7. Cluster บริษัท นิลโกศล จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 8 ราย สะสม 13 ราย 

8. Cluster บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรียล จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 5 ราย สะสม13 ราย 

9. Cluster บริษัทอมากาซากิไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 5 ราย สะสม 10 ราย 

10. Cluster บริษัท ตะวันออก ซัพพลาย จำกัด นิคมมังกรทอง อำเภอหนองใหญ่ 5 ราย สะสม 5 ราย 

11. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 47 ราย 

12. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 17 ราย 

13. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย 

14. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 

14.1 จังหวัดระยอง 4 ราย 

14.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย 

14.3 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย 

15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 

15.1 ในครอบครัว 286 ราย 

15.2 จากสถานที่ทำงาน 124 ราย 

15.3 บุคคลใกล้ชิด 32 ราย 

15.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย 

16. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 132 ราย 

17. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 154 ราย 

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,093 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 220 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม 

Share this: