ทช. เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 5 สายทาง ใน 4 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้

15 ก.ย. 2564 | 19:05:19
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (15 ก.ย.64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา  รวม 5 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้  ดังนี้

- ถนนทางหลวงชนบทสาย สป.5003 เชื่อมทางหลวงท้องถิ่นบางเสาธง – บ้านช้างตาย อ.บางเสาธง, บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
- ถนนทางหลวงชนบทสาย นว.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 1 – บ้านหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
- ถนนทางหลวงชนบทสาย พช.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2215  - บ้านปากห้วยด่าน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- ถนนทางหลวงชนบทสาย พช.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านโพธิ์ทอง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- ถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านคลองโรงเลื่อย อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

Share this: