เปิดไทม์ไลน์เป้าหมายฉีดวัคซีนไฟเซอร์กลุ่มนักเรียน 4.35 ล้านคน รองรับเปิดเรียนเทอม 2

15 ก.ย. 2564 | 16:50:31
วันนี้ (15 ก.ย.2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางการฉีดวัคซีน COVID-19 ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปีว่า จากระบบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดอื่นๆ รวมแล้วมีนักเรียน นักศึกษาประมาณ 4,350,000 คน

นายสุภัทร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค เตรียมแผนกระจายวัคซีนไปยัง 76 จังหวัด และกทม. โดยแต่ละจังหวัดจะมีการวางแผนกระจายการฉีดวัคซีนภายในจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเป็นผู้พิจารณา เพื่อไปฉีดวัคซีนให้ที่โรงเรียน แต่หากโรงเรียนไม่สะดวก ศธ.ได้หารือกับทางปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดในการจัดฉีดแทน

สำหรับไทม์ไลน์การดำเนินงาน ในระหว่างนี้จนถึงวันที่ 17 ก.ย.จะเป็นการจัดทำรายชื่อและจำนวนนักเรียน พร้อมไปกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจ และอาจจะมีการจัดประชุมทำความเข้าใจเป็นกลุ่มย่อยอีกครั้งในระหว่างวันที่ 17-22 ก.ย.นี้
 
22-24 ก.ย.แต่ละโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองลงนามยินยอมให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน 
25 ก.ย.แต่ละสถานศึกษาส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีด
26 ก.ย.สรุปจำนวนตัวเลขนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการฉีดในทุกจังหวัด
28-30 ก.ย. สาธารณสุขจังหวัดวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน
1 ต.ค.สถานศึกษารับทราบแผนและเตรียมสถานที่ในการจัดฉีด
4 ต.ค. เริ่มการฉีดแก่นักเรียน โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จะเว้นระยะห่างประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะทันเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ในเดือน พ.ย.

ปลัดศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีลงมาจะต้องรอดูว่าจะมีวัคซีนยี่ห้อใดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติให้ฉีด แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเปิดเรียน เพราะยึดตามมาตรการสาธารณสุขที่บอกว่าต้องฉีดให้ครอบคลุม 70%

 
Share this: