ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 รวม 13,798 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย

15 ก.ย. 2564 | 07:51:29
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 รวม 13,798 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,117 ราย
- ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,208 ราย
- ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 22 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 1,391,477 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย
- หายป่วยสะสม 1,249,603 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 128,546 ราย
- เสียชีวิต 144 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19
#COVID19
#โควิด19วันนี้

Share this: