บริจาคที่ดิน และ ตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 14 ก.ย. 64

14 ก.ย. 2564 | 15:26:28
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด

DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข 

พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น. - 15.40น.
 

Share this: