ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 20 ห่อ Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

13 ก.ย. 2564 | 16:05:24
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

ที่สถานีวิทยุ สวพ.FM91  ในนาม คุณวรรณภา ศรไพศาล ร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 20 ห่อ ประกอบด้วยผ้าอ้อมไซส์เอ็ม และไซส์แอล เพื่อให้ทางโครงการฯ เป็นสื่อกลางในการส่งมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ต่อไป 
   
หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91   
Share this: