รังวัดสอบเขตที่ดินและตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดยสำนักงานอัยการสูงสุด : 13 ก.ย. 64

13 ก.ย. 2564 | 15:21:44
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด

DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข 

พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 - 15.40 น.

Share this: