ครอบครองปรปักษ์ในที่ดิน : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย : 12 ก.ย. 64

12 ก.ย. 2564 | 15:41:38
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย : DJ อรนิการ์ สุดเหลือ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 - 15.50 น.

พูดคุยกับ อาจารย์สมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการฝ่ายวิจัยพัฒนา สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย


 
Share this: