NT แจ้งเต็มแล้ว !! ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

29 ก.ค. 2564 | 18:30:01
ความคืบหน้าล่าสุด  กรณีที่ทางด้านบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)หรือ NT  ได้เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป รวมทั้งสำหรับบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรังโดยเริ่มแล้ววันนี้ (29 ก.ค.) ด้วยเครือข่ายโทรศัพท์  โดยกำหนดเริ่มเปิดลงทะเบียนที่  https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค 64 เวลา 09.00 น.  

ล่าสุด ทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้มีการโพสต์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ  ข้อความระบุว่า  ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว โปรดติดตามการประชาสัมพันธ์ การเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไป (การจัดสรรปริมาณวัคซีนเป็นไปตามที่กรมการแพทย์กำหนด) 

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/   
 

Share this: