นนทบุรี อ.บางใหญ่ เตรียมศูนย์พักคอยกลุ่มสีเขียว หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

29 ก.ค. 2564 | 11:39:52
ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดนนทบุรี สรุปผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 512 ราย สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว, สถานที่ทำงาน, โรงงาน และแคมป์ก่อสร้าง  พื้นที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากคือ อำเภอปากเกร็ด จำนวน 163 ราย อำเภอบางใหญ่ จำนวน 118 ราย และอำเภอบางบัวทอง จำนวน 105 ราย

จากสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือน ทำให้โรงพยาบาลสนามมีไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย จังหวัดนนทบุรีจึงระดมจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยในทุกพื้นที่ 6 อำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว สำหรับในพื้นที่ อ.บางใหญ่ ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองเชิงรุก เช่นที่แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัท ลลิล  ต.บางแม่นาง และโรงพิมพ์ บี.เค. อ.บางใหญ่ ทำให้มีการจัดเตรียมศูนย์พักคอย ที่ รร.ราชวินิต นนทบุรี จำนวน 200 เตียง

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่อาคารหอประชุม  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านบางม่วง  ร่วมกับอำเภอบางใหญ่ โรงพยาบาลบางใหญ่ เทศบาลตำบลบางใหญ่ อบต.บางใหญ่  อบต.บ้านใหม่ และปรัชาชน ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่อยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาล 
    
สำหรับการเตรียมสถานที่ ได้มีการปรับพื้นที่ทั้งหมด เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในอาคารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกนอกอาคาร ทำความสะอาดอาคารหอประชุมทั้งภายในและภายนอกสำหรับผู้ป่วย  จัดทำเตียงสนามและเตรียมการจัดวางตามจำนวน 200 เตียง นอกจากนี้ยังวางแผนจัดทำระบบความปลอดภัย ระบบสุขลักษณะ ห้องน้ำ ห้องสุขา แยกระหว่างชาย-หญิง นอกจากนี้ในพื้นที่ อ.บางใหญ่ ยังได้วางแผนเพิ่มเตียงสนามศูนย์พักคอยในพื้นที่ เทศบาลบางบ้านบางม่วง ร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ จำนวน100 เตียง, เทศบาลบางใหญ่ ร่วมกับ อบต.บางใหญ่ จำนวน 100 เตียง และเทศบาลบางเลน ร่วมกับ เทศบาลบางม่วง จำนวน 100 เตียง เพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่ อ.บางใหญ่ และพื้นที่อื่นใน จ.นนทบุรี  
Share this: