กรมทางหลวงชนบท เผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

29 ก.ค. 2564 | 10:54:49
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (29 ก.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 3 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ
- ถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 - บ้านสบโขง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง กม.ที่ 39+700 ถึง 39+900 (น้ำท่วม 30 ซม.) และมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง ได้แก่
- ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 - บ้านวังแก้ว อำเภอแม่สอด, แม่ระมาด จังหวัดตาก ช่วง กม.ที่ 11+650 ถึง 16+872 (น้ำท่วม 100 ซม.)
- ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3006 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 - บ้านวังผา อำเภอแม่สอด, แม่ระมาด จังหวัดตาก ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง 7+132 (น้ำท่วม 80 ซม.)

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนให้กับประชาชน

ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

Share this: