เริ่มวันแรก !! สถานีกลางบางซื่อเปิด Walk in ฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับปชช. 3 กลุ่ม

22 ก.ค. 2564 | 14:46:54
เริ่มวันแรก สถานีกลางบางซื่อเปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน โควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์  และน้ำหนักเกิน 100 กก.ลดการป่วยรุนแรงในกลุ่มเสี่ยง

(22ก.ค.2564) ประชาชนเดินทางมาเพื่อเข้าฉีดวัคซีน โควิด-19 ในช่วงเช้าจำนวนมากมีการต่อแถวยาวตลอดทางเข้า ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถวอล์คอินเข้ามาฉีดวัคซีนได้ ที่ สถานีกลางบางซื่อ   โดยกรมการแพทย์ เปิดวอล์คอิน (Walk-in) ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป เนื่องจากปัจจุบันปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค-19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะสามารถลดการติดเชื้อ ลดป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยจะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ติดตาม โดยสามารถ Walk-in รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่ 22 -31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.

Share this: