24 , 25 และ 28 ก.ค.นี้...ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

22 ก.ค. 2564 | 10:52:14
24 , 25 และ 28 ก.ค.นี้...ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทางดังนี้ 

• ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
• ทางพิเศษศรีรัช 
• ทางพิเศษอุดรรัถยา 

เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ขับปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง 

#ขึ้นทางด่วนฟรี #ขับปลอดภัย #กู้ภัย1543 #BEM #ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ     
Share this: