สปคม. รับอาสาสมัคร "Super Rider" จิตอาสา

22 ก.ค. 2564 | 09:35:01
ขณะนี้มีคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุไม่สามารถออกมารับการตรวจโควิดที่จุดตรวจได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี "ซุปเปอร์ไรเดอร์" ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

ซุปเปอร์ไรเดอร์จิตอาสา ทำหน้าที่อะไร ?
1. ขนส่งตัวอย่าง อุปกรณ์จากบ้านผู้ป่วยมาส่งที่ห้องแล็บ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2. นำส่งกล่องรอดตาย กล่องยา อุปกรณ์ป้องกัน ไปยังบ้านผู้ป่วยโควิด 19 คุณสมบัติ ผู้ทมีรถมอเตอร์ไซด์ที่สามารถขับไป-กลับ ระหว่างพื้นที่เสี่ยงกับ สปคม. บางเขนได้ ติดต่อที่ Facebook สปคม. กรมควบคุมโรค

** ซุปเปอร์ไรเดอร์จิตอาสา จิดตอาสาทุกท่านจะได้รับการฝึกการป้องกันตนเองจากเจ้าหน้าที่ ก่อนออกปฏิบัติงานและ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้

Share this: