สำหรับคิวฉีดวัคซีน "เดิม" ไทยร่วมใจ "กรุงเทพฯปลอดภัย" วันที่ 19-23 มิ.ย. 64 ให้มาฉีดตามคิวนัดใหม่

24 ก.ค. 2564 | 16:47:21
สำหรับคิวฉีดวัคซีน "เดิม" ไทยร่วมใจ "กรุงเทพฯปลอดภัย"
วันที่ 19-23 มิ.ย. 64  ให้มาฉีดตามคิวนัดใหม่ 


- คิวฉีดเดิม 19 มิ.ย.64 >> คิวฉีดใหม่ 22 ก.ค.64
- คิวฉีดเดิม 20 มิ.ย.64 >> คิวฉีดใหม่ 23 ก.ค.64
- คิวฉีดเดิม 21 มิ.ย.64 >> คิวฉีดใหม่ 24 ก.ค.64
- คิวฉีดเดิม 22 มิ.ย.64 >> คิวฉีดใหม่ 25 ก.ค.64
- คิวฉีดเดิม 23 มิ.ย.64 >> คิวฉีดใหม่ 26 ก.ค.64

สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดเดิม และเวลาเดิม ตามสิทธิ์ของคิวฉีดเดิม
หมายเหตุ : สำหรับผู้มีคิวนัด ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

** สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน กทม. ที่ลงทะเบียนแล้ว ให้มาฉีดตามนัดหมาย และผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เหมือนเดิม ที่ www.ไทยร่วมใจ .com /แอปฯเป๋าตัง /ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนวัคซีน 1516
#วัคซีนโควิด19

Share this: