22 - 31 ก.ค.นี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการ Walk in รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 เท่านั้น (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

22 ก.ค. 2564 | 07:17:08
เริ่มตั้งแต่ วันที่  22 - 31 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เปิดให้บริการ Walk in รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 เท่านั้น
ให้กับประชาชน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้สูงอายุตั้งแต่  60  ปี ขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2504 ขึ้นไป)
2. หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่รับฝากครรภ์ อนุญาตให้รับวัคซีนได้
3. ผู้มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)

ทั้งนี้ ไม่มีบริการฉีดวัคซีนให้ผู้ติดตาม
ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ 
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2,3,4 
เวลา 09.00 - 17.00 น.

**ชนิดวัคซีน Astrazeneca
#วัคซีนโควิด19

Share this: