กทพ. จำกัดการให้บริการ ทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

20 ก.ค. 2564 | 21:16:08
กทพ. จำกัดการให้บริการ ทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
ยกเว้น รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543

Share this: