ฌาปนกิจสงเคราะห์ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 20 ก.ค. 64

20 ก.ค. 2564 | 15:19:15
ฌาปนกิจสงเคราะห์ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 20 ก.ค. 64

กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด 
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข 
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
​วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น. - 15.40น.

.

Share this: