​คัดกรองโควิด-19 รถทุกคัน ก่อนเข้าไปรับ-ส่ง-ซื้อของในตลาดไท

18 ก.ค. 2564 | 10:43:47
สภ.คลองหลวง รายงานสภาพการจราจร ถนนพหลโยธิน ขาเข้า ช่องทางคู่ขนาน วันนี้ รถชะลอตัว ช่วงทางเข้าตลาดไท เนื่องจาก ทางตลาดฯ มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ผู้ที่จะเข้าตลาด หากไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงเข้าช่องทางด่วน จะสะดวกกว่า หมายเหตุแนวทางปฏิบัติ ก่อนจะเข้าไปซื้อของตลาดไท คือผู้ที่จะเข้าไปด้านในได้ ต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ หากท่านใดยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อ ทางตลาด มีหน่วยบริการตรวจหาเชื้ออยู่ทางเข้าตลาด (มีค่าใช้จ่าย และต้องรอผล 30 นาที) 
Share this: