ปิดเบี่ยง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย" เพื่อซ่อมบำรุงทาง 2 ช่องทางซ้าย

12 ก.ค. 2564 | 14:57:16
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี แจ้งขอขยายเวลาการปิดเบี่ยงการจราจรจากเดิมงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ตอน 2ระหว่างกม.14+890 - กม.17+100 (เป็นช่วง ๆ) (ระยะทางราว 2 กิโลเมตร รวม 2 ช่องจราจร)   ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนจะทำการเปิดเลนพิเศษ ในช่วงเวลา 06.00 น. - 10.00 น. ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก 

กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง   ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่  สายด่วนกรมทางหลวง 1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 
 

Share this: