​บีทีเอส แจ้งไม่อนุญาต ให้มีการรับ-ส่งของข้ามเขตชำระเงิน (Gate)

15 มิ.ย. 2564 | 19:36:33
บีทีเอส แจ้งไม่อนุญาต ให้มีการรับ-ส่งของข้ามเขตชำระเงิน (Gate) หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะรับ-ส่ง ของให้กับผู้โดยสารท่านอื่น จะต้องทำการบันทึกบัตรออกจากระบบ หรือให้ผู้โดยสารอีกท่าน ซื้อบัตรโดยสารขั้นต่ำ เข้ามาในระบบเพื่อ รับ-ส่งของ  
Share this: