กปน. แจ้งปิดสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ วันที่ 16-18 มิ.ย. 64 หลังพบพนักงาน 1 รายติดเชื้อ COVID-19

15 มิ.ย. 2564 | 19:23:02
กปน. แจ้งปิดสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ วันที่ 16-18 มิ.ย. 64 หลังพบพนักงาน 1 รายติดเชื้อ COVID-19
การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
กปน. ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยปิดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ และตรวจเชิงรุกตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. อย่างเคร่งครัดต่อไป
อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานประปาอีก 17 แห่ง นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

Share this: