​กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A แม้จะฉีดวัคซีนไปแล้ว และมีประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคในสถานที่ 5 ประเภทของกรุงเทพฯ

15 มิ.ย. 2564 | 18:14:54
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A  อย่างต่อเนื่อง แม้จะฉีดวัคซีนไปแล้ว และมีประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคในสถานที่ 5 ประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้านขอให้สวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และลดโอกาสการติดเชื้อ

วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังพบผู้ป่วยและเสียชีวิตค่อนข้างคงที่ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนพอสมควร รัฐบาลจึงเห็นชอบประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค สำหรับสถานที่ 5 ประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ และโบราณสถานต่างๆ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ คลินิกเสริมความงาม สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ (อนุญาตเฉพาะนวดฝ่าเท้า) ร้านทำเล็บและร้านสัก โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา นั้น กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือประชาชนยังคงเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว

สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ต้องออกไปทำงานหรือออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้าน ขอให้สวมหน้ากาก 100% และหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ห้องน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดหรือที่จับประตู โทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันในองค์กร ไมโครโฟน ราวจับรถสาธารณะ ตู้ ATM โต๊ะทำงาน รถเข็นหรือตะกร้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต และปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น หากสัมผัสแล้ว ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว และเมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมบ้านกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะถ้ากลุ่มดังกล่าวได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Share this: