​บขส. พร้อมดูแลผู้โดยสารเดินทางในช่วงฤดูฝน สั่งกำชับพนักงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารก่อนเดินทาง เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานีขนส่งฯ และรถโดยสาร

15 มิ.ย. 2564 | 16:54:14
ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ถนนลื่น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย บขส. จึงได้เพิ่มมาตรการการเดินรถหน้าฝน โดยกำชับไปยังพนักงานประจำรถ บขส. และรถร่วมฯ ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้พร้อมใช้งาน เช่น สภาพยาง ก้านปัดน้ำฝน ไฟหน้า-หลัง ระบบเบรก เข็มขัดนิรภัย  รวมทั้งกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใช้ความเร็วในการขับรถไม่เกิน 80 – 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเจอฝนตก สภาพถนนเปียก เส้นทางที่น้ำท่วมขัง ให้ใช้ความเร็วลดลง เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น และแม้จะมีความชำนาญเส้นทางก็ไม่ควรขับขี่โดยประมาท เพื่อให้ผู้โดยสารถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารใช้บริการ ประมาณ 20,000 คนต่อวัน จากที่ช่วงก่อนจะมีการระบาด ระลอก 3 มีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 50,000-60,000 คนต่อวัน ทำให้ขณะนี้ บขส. เดินรถไม่ถึง 10%  โดยเส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการ 7 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง , กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ , กรุงเทพฯ - แม่สอด , กรุงเทพฯ - แม่สาย , กรุงเทพฯ - หล่มเก่า และกรุงเทพฯ – คลองลาน

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 10 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ -หนองบัวลำภู , กรุงเทพฯ - นครพนม , กรุงเทพฯ -เลย-เชียงคาน , กรุงเทพฯ-สุรินทร์,  กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ , กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี , กรุงเทพฯ -มุกดาหาร , กรุงเทพฯ -รัตนบุรี , กรุงเทพฯ - ตราด และ กรุงเทพฯ -สระบุรี
เส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการ 12 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ -ยะลา , กรุงเทพฯ -สุไหงโกลก , กรุงเทพฯ -สงขลา , กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สงขลา, กรุงเทพฯ - ตรัง ,กรุงเทพฯ -นครศรีธรรมราช-ปากพนัง , หมอชิต2-หาดใหญ่ , หมอชิต2 -ตรัง-สตูล , หมอชิต2 – กระบี่ ,หมอชิต2-พังงา -โคกกลอย , หมอชิต2 – เกาะสมุย และ หมอชิต2-ตะกั่วป่า-โคกกลอย เป็นต้น 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดในการเข้าใช้สถานีขนส่งฯ ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่าน website บขส. https://tcl99web.transport.co.th/Home , ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้างด้วย

Share this: