"การใช้เหรียญกษาปณ์ชำระหนี้" #กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน

15 มิ.ย. 2564 | 15:22:53
"การใช้เหรียญกษาปณ์ชำระหนี้"
และตอบปัญหาคาใจ 
 
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
เวลา 15.20น. -15.40น. 

Share this: