เดินรถทางเดียว (one-way) โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช

15 มิ.ย. 2564 | 15:02:41
เดินรถทางเดียว (one-way) โดยรอบพระบรมมหาราชวัง 
ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช 

ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64  เป็นต้นไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
ถ.มหาราช มาจากท่าเตียน  แยกท่าช้าง - เลี้ยวขวาถ.หน้าพระลาน -  ถ.ราชดำเนินใน  , ถ.สนามไชย  , ถ.ท้ายวัง 
ถ.มหาราช มาจากธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถึงแยกท่าช้าง (ห้ามตรงไปท่าเตียน)
ให้เลี้ยวซ้ายถ.หน้าพระลาน  - ถ.สนามไชย - ถ.ท้ายวัง 

Cr. 1197สายด่วนจราจร 

 

Share this: