กลุ่มผู้ขับขี่รถนั่งสาธารณะ ปิดการจราจร ถนนราชดำเนินนอก หน้ากระทรวงคมนาคม!!

15 มิ.ย. 2564 | 13:27:37
หน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก มีกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เดินทางไปยื่นหนังสือ กรณี ครม.ไฟเขียว เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันไม่ผิดกฎหมาย ขณะนี้ มีรถแท็กซี่ จอดอยู่ในช่องทางขนาน และช่องทางหลัก จากแยกจปร. ไปแยกผ่านฟ้า ปิดการจราจร ฝั่งกลับกันจากผ่านฟ้า ไป แยกจปร. หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รถผ่านได้ 1 ช่องทาง การจราจรติดขัดทั้ง 2 ฝั่ง #รายงานจราจร

Share this: