สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในประเทศ ผู้ป่วยรายใหม่ 3,000 ราย เสียชีวิต 19 ราย

15 มิ.ย. 2564 | 12:55:29
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในประเทศ
- ผู้ป่วยรายใหม่ 3,000 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 173,401 ราย
- หายป่วยแล้ว 4,774 ราย
- เสียชีวิตสะสม 1,391 ราย (เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย)

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 202,264 ราย
- หายป่วยแล้ว 162,718 ราย
- เสียชีวิตสะสม 1,485 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 6,511,184 โดส
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 230,149 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 92,911 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 177,027,654 ราย
- อาการรุนแรง 84,628 ราย
- รักษาหายแล้ว 161,208,410 ราย
- เสียชีวิต 3,827,648 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 34,335,239 ราย
2. อินเดีย จำนวน 29,570,035 ราย
3. บราซิล จำนวน 17,454,861 ราย
4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,741,354 ราย
5. ตุรกี จำนวน 5,336,073 ราย

** ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 79 จำนวน 202,264 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

Share this: