กทม.เร่งดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ณ คลัสเตอร์ต่างๆในพื้นที่

15 มิ.ย. 2564 | 11:34:30
ขณะนี้ภาพรวมในกรุงเทพฯพบคลัสเตอร์ รวม 84 แห่ง กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขต ลงพื้นที่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งแบ่งคลัสเตอร์เป็นขนาด S M L ตามขนาดการติดเชื้อและลักษณะของสถานประกอบการ เช่น ตลาด โรงงาน ซึ่งจะมีวิธีการป้องกันที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาด

สำนักงานเขตปทุมวัน คุมเข้มไซต์งานก่อสร้างป้องกันโควิด-19 โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไซต์งานก่อสร้างพื้นที่แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตคลองเตย ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิดตลาดคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบ กวดขันผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่เขตคลองเตย ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น - มาตรการควบคุมทางเข้าออก และเพิ่มจุดคัดกรอง โดยจะต้องมีมาตรการทุกจุดที่มีการเข้าออก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลบริเวณจุดคัดกรองตลอดเวลา - ทำสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่าง ทั้งบริเวณแผงค้าและจุดที่มีการรอคิว - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การให้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือบันทึกข้อมูลในการเข้าใช้บริการตลาด รวมถึงการหมั่นล้างมือบ่อยๆ

สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาดคลองเตย โดย ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำกองอำนวยการร่วมฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตคลองเตย หน่วยงานทหาร ตำรวจ สำนักเทศกิจ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดคลองเตย โดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลล้างมือกับประชาชนที่มาใช้บริการรอบตลาดคลองเตยเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจโดยรอบตลาดอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตสวนหลวง รุกเข้มแคมป์คนงาน #BubbleProtocol จำกัดวงแคบ-สกัดโควิด โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 37 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา) ลงพื้นที่ตรวจติดตามแคมป์คนงานก่อสร้าง บริเวณซอยโต๊ะวอ ซอยพัฒนาการ 38 เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble Protocol จัดที่พักแยกเป็นสัดส่วน ให้อยู่เฉพาะในบริเวณพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง และมาตรการ Bubble and Seal จำแนกคนเป็นกลุ่ม (Bubble) ตามความเสี่ยงภายในแคมป์ งดการรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมรวมกันข้ามกลุ่ม พร้อมนี้ เขตฯ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงให้คำแนะนำปรับปรุงสุขอนามัยของที่พักสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลักษณะที่พักอาศัยคล้ายกับพื้นที่แออัด จึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักงานเขตหลักสี่ เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 คนงานแคมป์อิตาเลียนไทยฯ หลังหายป่วย โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในกลุ่มคนงานก่อสร้างแคมป์อิตาเลียนไทยฯ ที่หายป่วย โดยสำนักงานเขตหลักสี่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ร่วมกันดำเนินการ ณ ไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ นอกจากนี้ยังเป็นการเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางพันธุกรรมและภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย

สำนักงานเขตบางเขน ลุยตรวจโควิดเชิงรุกกลุ่มผู้ค้าตลาดยิ่งเจริญ หลังพบผู้ติดเชื้อ 13 ราย โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกเพิ่มเติม ให้กับผู้ค้าและแรงงานต่างด้าว ในตลาดยิ่งเจริญ หลังจากพบกลุ่มผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญติดโควิด-19 จำนวน 13 ราย โดยในวันนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และสำนักอนามัย เข้าดำเนินการตรวจ SWAB หาเชื้อให้กับกลุ่มผู้ค้าและแรงงานต่างด้าวสัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมครอบครัวผู้ติดเชื้อ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง จำนวน 118 ราย ทั้งนี้ ตามที่ มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 13 ราย ซึ่งเป็นผู้ค้าและแรงงานต่างด้าว ในตลาดยิ่งเจริญ สำนักงานเขตบางเขน จึงมีคำสั่งห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณอาหารสด (อาคารยาว) เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 มิถุนายน 2564 และปิดแผงที่พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-25 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวสัมผัสตามหลักสุขาภิบาล ทำการฆ่าเชื้อโรค และจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิด ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Share this: