กทม.เชิญชวนลดการใช้พลาสติกและโฟม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

11 มิ.ย. 2564 | 19:50:17
กทม.เชิญชวนลดการใช้พลาสติกและโฟม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนซึ่งมักเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ ปริมาณฝนสะสมและประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล และตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำในความรับผิดชอบก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปัญหาขยะกีดขวางเส้นทางการระบายน้ำยังคงเป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง ทั้งขยะในท่อระบายน้ำ คู คลอง และระบบระบายน้ำอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพฯ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกรุงเทพฯ โดยสามารถเริ่มปฏิบัติได้จากตนเอง ด้วยการหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิ้น เลือกใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต พกขวดน้ำหรือแก้วน้ำ เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ คัดแยกขยะ แยกทิ้งถุงพลาสติกและกล่องโฟม ซื้อของครั้งละมากๆ เพื่อลดการรับถุงพลาสติกจากการซื้อของบ่อยๆ และนำถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยให้ระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย


Share this: