ขสมก. แจ้งพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย

11 มิ.ย. 2564 | 18:54:15
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รายงานพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย รายละเอียดมีดังนี้ 

รายที่ 1 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เพศหญิง อายุ 25 ปี โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 2 คนปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

รายที่ 2 นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 18 เพศชาย อายุ 51 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

Share this: