เขตบางรัก ให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ตลาดละลายทรัพย์

11 มิ.ย. 2564 | 15:50:49
11 มิ.ย. 64 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กทม. และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ด้วยวิธีการสว็อบ (SWAB) จำนวน 2 คัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าในตลาดละลายทรัพย์และผู้อาศัยโดยรอบ จำนวน 1,000 ราย ณ ตลาดละลายทรัพย์ (ซ.สีลม 5)

การนี้ นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ และ นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก และผู้บริหารเขต ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกการให้กับผู้รับบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้ 

Share this: