"รอการลงโทษ" และตอบทุกปัญหาคาใจ

11 มิ.ย. 2564 | 15:25:19
"รอการลงโทษ"  
และตอบทุกปัญหาคาใจ 


กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข 
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น.  - 15.40น.


Share this: