ถนนลาดพร้าว ขาออก ชะลอตัวใต้ด่วนลาดพร้าว

11 มิ.ย. 2564 | 10:03:01
09.57 น. ถนนลาดพร้าว ขาออก เข้าใต้ด่วนลาดพร้าว รถมาก ท้ายแถวชะลอตัวแยกลาดพร้าว 64 ..ฝั่งกลับกันขาเข้า มุ่งหน้าใต้ด่วนลาดพร้าว รถมาก เคลื่อนตัวได้ #รายงานจราจร
ภาพ CCTV กทม.

Share this: